Witamy na stronie internetowej Zespołu Elektrochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W Zespole prowadzone są badania z zakresu elektrochemicznych metod wytwarzania oraz kompleksowej charakterystyki materiałów nanostrukturalnych, takich jak nanoporowate tlenki metali oraz uporządkowane struktury nanodrutów metalicznych i polimerowych.

Tematyka badawcza obejmuje również liczne zastosowania wytwarzanych materiałów począwszy od aktywności fotoelektrochemicznej nanostrukturalnych tlenków półprzewodnikowych, poprzez sensory elektrochemiczne oparte na strukturach nanodrutów metalicznych, aż do zastosowań biomedycznych anodowych warstw TiO2.

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy również badania materiałów o potencjalnym zastosowaniu do magazynowania energii. Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce Badania.

Obecnie w Zespole prowadzonych jest 7 prac doktorskich, realizujemy również 8 projektów badawczych. Współpracujemy z wieloma grupami badawczymi z Polski i zagranicy (Portugalia, Niemcy, USA, Ukraina), a także z przemysłem.

W Zespole wykonywane są również pomiary zlecone (więcej informacji w zakładce Aparatura)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kontakt - prof. Grzegorz Sulka - e-mail: sulka@chemia.uj.edu.pl,

2023

2021

2019

2017

 

Aktualności

7 czerwca 2024

W dniach 5-7 czerwca 2024 nasz Zespół zorganizował 7 edycję konferencji International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

 

4 czerwca 2024

Nasza koleżanka, Magdalena Gurgul z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Opracowanie metod otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod SnOx do zastosowań fotoelektrochemicznych 

Serdecznie gratulujemy!

 

24 maja 2024

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu SONATA 19. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również projekt naszej koleżanki - Karoliny Syrek, pt. Synteza i charakterystyka anodowych wieloskładnikowych/gradientowych warstw WO3 do fotoelektrochemicznego wydzielaniu wodoru, który będzie realizowany w naszym zespole w latach 2024-2027.

Serdecznie gratulujemy!

 

7 listopada 2023

Nasza koleżanka, Krystyna Mika z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Synteza nanostrukturalnych warstw tlenku cynku metodą anodowego utleniania oraz charakterystyka ich właściwości do zastosowań fotoelektrochemicznych

Serdecznie gratulujemy!

 

6 listopada 2023

Nasza koleżanka, Monika Sołtys-Mróz z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Synteza i charakterystyka anodowego TiO2 modyfikowanego tlenkami żelaza o wzmocnionych własciwościach fotoelektrochemicznych

Serdecznie gratulujemy!

 

30 października 2023

Nasza koleżanka, Joanna Grudzień z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Otrzymywanie i charakterystyka biofilmów na bazie mikroorganizmów przyjaznych człowiekowi na podłożach przewodzących. 

Serdecznie gratulujemy!

 

24 października 2023

Nasza koleżanka, Karolina Gawlak z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Nanostrukturalny anodowy tlenek cyny jako materiał do zastosowań fotoelektrochemicznych

Serdecznie gratulujemy!

 

2 października 2023

Do naszego zespołu dołączyła Piyali Chatterjee, która będzie realizowała dwuletni projekt Development of Scalable Photochargeable Tungsten oxide/Tungstate Hetero-junction Photoanodes with Reversible Electron Storage for Solar Water Splitting Even at Night finansowany przez NCN w ramach programu Polonez Bis 3. Witamy serdecznie!

 

2 października 2023

Do naszego zespołu dołączyło czworo nowych doktorantów: Daniel Piecha, Małgorzata Płachta, Mateusz Szczerba oraz Aleksandra Świerkula. Witamy serdecznie!

 

29 września 2023

W dniach 26- 29 września 2023 nasz Zespół zorganizował 4 edycję konferencji International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-4)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i owocne dyskusje.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

 

1 listopada 2022

Do naszego zespołu dołączył dr Biswaranjan Das Mohapatra, który będzie realizował 2-letni projekt pt. Korelacja między aktywnością katalizatora tlenowego a stabilizacją elektrod w środowisku kwasowym: Podejście do projektowania niskokosztowych ogniw paliwowych PEM i elektrolizerów wodnych finansowany przez NCN. Witamy serdecznie!

 

1 października 2022

Do naszego zespołu dołączył Mikołaj Kozak, który w ramach realizacji swojej pracy doktorskiej będzie prowadził badania nad elektrochemicznym otrzymywaniem materiałów nanostrukturalnych mających zastosowanie w układach do elektrochemicznego i fotoelektrochemicznego rozkładu wody. Witamy serdecznie!

 

wrzesień 2022

Miło nam poinformować, iż Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne uhonorowało naszą koleżankę, Annę Brudzisz Nagrodą im. prof. Tadeusza Żaka za zrealizowaną w naszym Zespole pracę doktorską pt. Wykorzystanie anodowych membran tlenku glinu uzyskiwanych na drodze szoku potencjałowego do otrzymywania nanostrukturalnych elektrod Ag oraz AgPd mających zastosowanie w redukcji halogenków alifatycznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

1 czerwca 2022

Do naszego zespołu dołączyła Dr Sabiha Sultana, która będzie realizowała projekt Development of visible light driven anodized TiO2 for photovalorization of lignin into valuable chemicals: A sustainable approach for generating valuables from waste finansowanego ze środków NAWA w ramach programu im. Ulama. Witamy serdecznie!

 

25 stycznia 2022

Do naszego zespołu dołączyła Dr Olena Tynkevych, która będzie uczestniczyła w realizacji projektu OPUS - Nowe nanoporowate anodowe materialy fotoaktywne w zakresie UV-Vis. Witamy serdecznie.

 

26 listopada 2021

Prof. Grzegorz Sulka ponownie znalazł się wśród 2% najlepszych naukowców na świecie według rankingu opracowanego przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies!

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Serdecznie gratulujemy!

 

6-8 października 2021

W tych dniach nasz Zespół zorganizował trzecią edycję konferencji International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-3)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i owocne dyskusje.

 

30 lipca 2021

Opublikowano wyniki pierwszej edycji konkursu Laboratoria Młodych (Young Labs, YL) na granty w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również projekt pt. Towards understanding electrode processes taking place during the electrodeposition of semiconductors from the group of phosphides, sulfides, and selenides – a new class of catalytic materials (kierownik A. Brzózka). Projekt będzie realizowany w Zespole Elektrochemii w latach 2021 – 2023.

Serdecznie gratulujemy!

 

29 czerwca 2021

Nasza koleżanka, Dominika Rajska z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Elektrochemiczne otrzymywanie oraz charakterystyka nanostrukturalnych materiałów półprzewodnikowych o wąskiej przerwie wzbronionej do zastosowań termoelektrycznych​.

Decyzją Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne praca została wyróżniona!

Serdecznie gratulujemy!

 

9 czerwca 2021

Doktorantka naszego Zespołu - Magdalena Gurgul - otrzymała 3 nagrodę za prezentację posterową  podczas konferencji 6th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface.

Serdecznie gratulujemy!

 

Maj 2021

Nasz Zespół znalazł się wśród uczestników akcji COST Network for research, innovation and product development on porous semiconductors and oxides.

 

11 marca 2021

Do naszego zespołu dołączył Dr Oleg Tkachenko (V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine) stypendysta z programu Coimbra Group (Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood). W ciągu najbliższego miesiąca będzie prowadził badania w zakresie elektrochemicznego osadzania materiałów o potencjalnym zastosowaniu w procesie elektrochemicznego rozkładu wody.

 

22 lutego 2021

Opublikowano wyniki pierwszej edycji konkursu na mini-granty w ramach działania „Talent Management” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również projekt Selenek niklu i rutenu jako katalizator reakcji elektrochemicznego wydzielania wodoru, który będzie realizowała doktorantka naszego Zespołu - Renata Palowska pod opieką Agnieszki Brzózki.

Serdecznie gratulujemy!

 

23 listopada 2020

Prof. Grzegorz Sulka znalazł się wśród 2% najlepszych naukowców na świecie według rankingu opracowanego przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies!

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Serdecznie gratulujemy!

 

21 października 2020

Doktorantki naszego Zespołu - Magdalena Gurgul i Renata Palowska - otrzymały nagrody za najlepsze prezentacje ustne podczas konferencji 5th ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry "Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry".

Serdecznie gratulujemy!

 

październik 2020

Pracownicy naszego Zespołu otrzymali Nagrodę zespołową III stopnia Rektora UJ dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe w roku 2019.

Serdecznie gratulujemy!

 

24 września 2020

Doktorantki naszego Zespołu - Krystyna MikaJoanna Grudzień i Dominika Rajska - otrzymały finansowanie projektów badawczych w ramach programów SciMat (Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości) oraz Uniwersytet Badawczy Inicjatywa Doskonałości.  

Serdecznie gratulujemy!

 

22 lipca 2020

Doktorantki naszego Zespołu - Krystyna Mika i Dominika Rajska - otrzymały nagrodę Dziekana za opublikowanie w 2019 roku artykułu naukowego w czasopiśmie o najwyższym współczynniku oddziaływania.

Serdecznie gratulujemy!

 

29 maja 2020

W ostatnim czasie nasze koleżanki, Karolina Gawlak i Renata Palowska również przebywały na stażu w grupie dr Lifenga Liu w International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) Braga, Portugalia, w trakcie którego realizowały zadania badawcze w ramach projektu Harmonia 9.

 

18 maja 2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS18. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również projekt Nowe nanoporowate anodowe materialy fotoaktywne w zakresie UV-Vis, który będziemy realizować w l. 2020-2023 w ramach konsorcjum wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną. Kierownikiem projektu będzie dr Marta Michalska-Domańska z Instytutu Optoelektroniki WAT. 

Serdecznie gratulujemy!

 

2 lutego 2020

W dn. 01.11.2019 - 31.01.2020 nasz kolega, Leszek Zaraska, odbył trzymiesięczny staż w grupie dr Lifenga Liu w International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) Braga, Portugalia, w trakcie którego realizował zadania badawcze w ramach projektu Harmonia 9.

 

9 stycznia 2020

Już 1 marca nakładem wydawnictwa Elsevier ukaże się książka Nanostructured Anodic Metal Oxides: Synthesis and Applications, której redaktorem jest prof. G. Sulka. Pośród rozdziałów autorstwa uznanych specjalistów w zakresie anodowego wytwarzania nanostrukturalnych materiałów tlenkowych znajdzie się również kilka tekstów autorstwa członków naszego zespołu. Informacje o książce można znaleźć tutaj.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

 

8 stycznia 2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła konkurs na projekty w ramach programu wymiany bilateralnej między Polską a Ukrainą. Wśród grantów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również nasz projekt Nanostructured nickel and palladium‐containing composites based on anodic nanoporous alumina for selective catalytic hydrogenation of organic compounds, który będzie realizowany wspólnie z Instytutem Chemii Fizycznej Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Wyniki konkursu można znaleźć tutaj

Serdecznie gratulujemy!

 

9 listopada 2019

W dn. 09.08 - 08.11 nasza koleżanka, Agnieszka Brzózka, odbyła trzymiesięczny staż w grupie dr Lifenga Liu w International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) Braga, Portugalia, w trakcie którego realizowała zadania badawcze w ramach projektu Harmonia 9.

 

8 listopada 2019

Nasza koleżanka, Joanna Kapusta-Kołodziej z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Badanie procesu syntezy nanoporowatego tlenku tytanu (TiO2) na drodze elektrochemicznego utleniania w aspekcie jego wykorzystania jako potencjalnego materiału o aktywności fotoelektrochemicznej.

Serdecznie gratulujemy!

 

23 października 2019

Nasza koleżanka, Anna Brudzisz z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Wykorzystanie anodowych membran tlenku glinu uzyskanych na drodze szoku potencjałowego do otrzymywania nanostrukturalnych elektrod Ag oraz AgPd mających zastosowanie w redukcji halogenków alifatycznych.

Serdecznie gratulujemy!

 

7 października 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru ofert w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 4.0". Wśród projektów rekomendowanych do finansowania znalazł się również nasz projekt Opracowanie metod otrzymywania nowych nanostrukturalnych elektrod do konstrukcji elektrochemicznych czujników i zastosowań w energetyce, który będą realizować studentki pracujące w naszym Zespole - Joanna Bogusz i Renata Palowska.

Serdecznie gratulujemy!

 

1 października 2019

Do naszego Zespołu ponownie dołączył dr Anton Lytvynenko, który przez najbliższe 2 miesiące będzie realizował u nas projekt Development of novel composites of Pd nanoparticles in anodic nanoporous tin oxide as potential catalysts of organic compounds hydrogenation finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi.

 

1 października 2019

Pod koniec września zostały rozstrzygnięte trzy konkursy na stanowiska stypendystów w projektach NCN realizowanych w naszym Zespole. Odpowiednie komisje wyłoniły następujących zwycięzców konkursów:

OPUS 13 - p. Anna Prusak

SONATA BIS 8 - p. Aleksandra Knapik

SONATA 13 - p. Mirosława Kobasa

Serdecznie gratulujemy!

 

23 września 2019

Nasza koleżanka Anna Pawlik z powodzeniem obroniła pracę doktorską pt. "Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne". Na wniosek recenzentów i komisji doktorskiej, Rada Wydziału Chemii UJ nadała Ani stopień doktora nauk chemicznych i wyróżniła jej pracę doktorską.

Serdecznie gratulujemy!

 

12 września 2019

Rada Wydziału Chemii UJ po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej nadała Leszkowi Zarasce stopień naukowy doktora habilitowanego  w dyscyplinie nauk chemicznych.

Serdecznie gratulujemy!

 

30 lipca - 2 sierpnia 2019

dr Magdalena Jarosz odbyła krótki kurs na Uniwersytecie Stanu Waszyngton w Pullman, WA, dotyczący elektrochemicznie aktywnych biofilmów "Short course on Electrochemically Active Biofilms". W trakcie kursu poznała podstawy badania biofilmów metodami elektrochemicznymi, nowe zaawansowane techniki elektrochemiczne, a także nauczyła się jak kontrolować wzrost biofilmu. Zdobyta wiedza pomoże jej w dalszej realizacji kierowanego przez nią projektu Sonata 13.

 

22 maja 2019

Student III roku studiów I stopnia pracujący w naszym Zespole, Dominik Wójcikiewicz, otrzymał nagrodę Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ za najlepszy komunikat ustny podczas konferencji Horyzonty Nauki 2019 - Forum Prac Dyplomowych.

Serdecznie gratulujemy!

 

15 maja 2019

Studentka I roku studiów II stopnia pracująca w naszym Zespole, Renata Palowska, otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację posterową podczas konferencji 4th ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry "Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry" w Kijowie.

Serdecznie gratulujemy!

 

1 marca 2019

Doktorantka naszego Zespołu, Anna Pawlik odbyła czteromiesięczny staż naukowy w grupie prof. Håvarda J. Haugena na Uniwersytetcie w Oslo, w trakcie którego prowadziła badania nad osadzaniem doksycykliny na nanoporowatych warstwach TiO2

 

18 lutego 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych konkursów. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również nasz projekt:

Projekt SONATA BIS 8 Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna (kierownik L. Zaraska) będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2019-2024.

Serdecznie gratulujemy!

 

20 stycznia 2019

Nasz kolega, Leszek Zaraska otrzymał Nagrodę Rektora za wyróżniający wynik w studenckiej ocenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.

Serdecznie graulujemy!

 

21 grudnia 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którzy otrzymali stypendium za wybitne osiągniecia na rok akademicki 2018/2019. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się nasza koleżanka Magdalena Gurgul.

Serdecznie gratulujemy!

 

26-30 listopada 2018

W dniach 26-30 listopada gościliśmy u dr Lifenga Liu w International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) Braga, Portugalia. W trakcie wizyty omawialiśmy szczegóły wspólnych badań, a także wzięliśmy udział w konferencji/warsztatach Solar Fuel Production Based on Nanostructured Photoelectrodes and Catalysts.

 

11-12 października 2018

W dniach 11-12 października nasz Zespół zorganizował na Wydziale Chemii UJ drugą edycję konferencji dedykowanej studentom i doktorantom zajmującym się funkcjonalnymi materiałami nanostrukturalnymi (2nd International Workshop on Functional Nanostructured Materials). Tegoroczna edycja poświęcona była trzem głównym tematom:

1. Nanostrukturalnym biomateriałom

2. Nanomateriałom wykorzystywanym do konwersji i magazynowania energii

3. Nanostrukturalnym materiałom wykorzystywanym w elektrochemii i elektrochemii tych strukur

Konferencja zebrała w sumie ponad 80 naukowców z kraju i zagranicy, w tym wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin, którzy dali gościnne wykłady w ramach każdej z sesji.

Ponadto, w ramach konferencji odbyły się warsztaty poświęcone pisaniu artykułów naukowych i wyboru odpowiedniego czasopisma (prowadzone przez przedstawiciela Elsevier), warsztaty dotyczące przygotowania próbek do konkretnych pomiarów oraz panel dyskusyjny na temat pisania dobrej jakości projektów krajowych i międzynarodowych (prowadzony przez dr Krzysztofa Fica).

Relację zdjęciową z konferencji można zobaczyć na stronie internetowej wydarzenia (http://www.funam.confer.uj.edu.pl), a także profilu na Facebook'u (http://www.facebook.com/FuNaMUJ).

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i uczestnikom za udział w konferencji!

 

3 października 2018

prof. Grzegorz Sulka odebrał w tym dniu z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Serdecznie gratulujemy!

 

1 października 2018

Do naszego Zespołu dołączył dr Anton Lytvynenko, który przez najbliższe 5 miesięcy będzie realizował u nas projekt Fabrication of nanoporous silver foams covered by metal-organic frameworks for electrocatalytic reduction of organic halides finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego. 

 

1 października 2018

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019, prof. Grzegorz Sulka został uhonorowany Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Serdecznie gratulujemy!

 

17 września 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki XII edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców, którzy mogą poszczycić się bardzo dobrym dorobkiem naukowym i prowadzą wysokiej jakości badania. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się dr Leszek Zaraska z naszego Zespołu.

Serdecznie gratulujemy!

 

2 - 7 września 2018

Na początku września nasz Zespół miał przyjemność brać udział w 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, czyli największej konferencji elektrochemicznej na świecie! Tegoroczna edycja miała miejsce w pięknej Bolonii we Włoszech. Podczas konferencji mieliśmy możliwość nie tylko zdobyć wiedzę, czy nawiązać znajomości z naukowcami z całego świata, ale też podziwiać uroki miasta i smakować wspaniałego włoskiego jedzenia!

 

Sierpień 2018

Miło nam poinformować, iż Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne uhonorowało naszą koleżankę, Ewę Wierzbicką Nagrodą im. prof. Tadeusza Żaka za zrealizowaną w naszym Zespole pracę doktorską pt. Elektrochemiczne sensory do oznaczania adrenaliny na bazie nanostruktur złota.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

17 lipca 2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Etiuda 6. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również projekt naszej doktorantki, Anny Pawlik, pt. Modyfikowane nanoporowate warstwy anodowego tlenku tytanu(IV) - charakterystyka i zastosowania biomedyczne.

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.

Serdecznie gratulujemy!

 

4 lipca 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki 7 edycji konkursu DIAMENTOWY GRANT. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również projekt Magdaleny Gurgul pt. Opracowanie metod otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod tlenkowych do wytwarzania i magazynowania energii, króty będzie będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2018–2022.

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.

Serdecznie gratulujemy!

 

3 lipca 2018

Nasza koleżanka, Karolina Syrek z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu.

Serdecznie gratulujemy!

 

7 czerwca 2018

Doktorantka naszego Zespołu, Anna Pawlik, otrzymała nagrodę za prezentację posterową podczas konferencji 5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface.

Serdecznie gratulujemy!

 

22 maja 2018

Studentka I roku studiów II stopnia pracująca w naszym Zespole, Magdalena Gurgul, otrzymała nagrodę Fundacji Pro Chemia za prezentację ustną podczas konferencji Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych.

Serdecznie gratulujemy!

 

19 kwietnia 2018

Doktorantka naszego Zespołu, Joanna Grudzień odbyła 4-dniowe szkolenie naukowe iPROMEDAI Training School on Antimicrobial Medical Devices w Akademickim Centrum Medycznym na Uniwersytecie w Amsterdamie (Holandia) w ramach akcji COST. W trakcie pobytu zdobyła wiedzę i umiejętności dotyczące badań i charakterystyki materiałów antybaktertyjnych w oparciu o testy mikrobiologiczne.

 

5 marca 2018

Do naszego Zespołu dołączył Natei Ermais Benti, doktorant z Uniwersytetu w Addis Abebie (Etiopia), który w ramach trzymiesięcznego stażu będzie realizował część badań do swojej pracy doktorskiej.

 

21 lutego 2018

Prof. Grzegorz Sulka został członkiem Rady Konsorcjum Pol-Stor-En z ramienia Wydziału Chemii UJ.

W skład konsorcjum naukowego Pol-Stor-En weszły oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego także Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, a także Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.

 

15 lutego 2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych konkursów. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazły się 2 nasze projekty:

Projekt HARMONIA 9 - Synteza i charakterystyka nanomateriałów do zastosowań w energetyce (kierownik - G. Sulka) będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2018–2021.

Projekt SONATA 13 - Bioelektrody na bazie przyjaznych środowisku bakterii kwasu mlekowego - fizykochemiczna, biochemiczna i elektrochemiczna charakterystyka w kontekście ich wykorzystania w układach bioelektrochemicznych (kierownik - M. Jarosz) również będzie realizowany w latach 2018–2021.

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.

Serdecznie gratulujemy!

 

14 lutego 2018

Doktorantka naszego Zespołu, Anna Pawlik odbyła miesięczny staż naukowy w grupie prof. Aldo Boccacciniego na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Erlangen (Niemcy). W trakcie pobytu Ania zgłębiała tajniki metody osadzania elektroforetycznego.

 

30 stycznia 2018

Gościła u nas dr Agata Kołodziejczyk, która w ramach seminarium Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii wygłosiła wykład pt. Exobiology, space medicine and astrochemistry in the first in Poland analog research station Lunares.

 

14 grudnia 2017

Nasza koleżanka, Elżbieta Kurowska-Tabor z powodzeniem obroniła w tym dniu pracę doktorską pt. Nanostructured Ag electrodes as novel amperometric sensors for detection and determination of H2O2.

Serdecznie gratulujemy!

 

9 grudnia 2017

Doktorantka naszego Zespołu, Joanna Grudzień została laureatką konkursu Gazety Wyborczej "Bilet za horyzont" Jutronauci w kategorii Neurobiologia, Fizyka i Kosmos.

Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji o konkursie można znaleźć TUTAJ

 

15 listopada 2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Opus 13. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się również nasz projekt:

Projekt OPUS 13 - Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych (kierownik - G. Sulka) będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2018–2021.

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.

Serdecznie gratulujemy!

 

Październik 2017

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018, prof. Grzegorz Sulka został uhonorowany Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe. Otrzymał również Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia naukowe

Serdecznie gratulujemy!

 

Wrzesień 2017

Zakończyliśmy przeprowadzkę do nowego budynku Wydziału Chemii UJ, znajdującego się przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie (Kampus 600 lecia Odnowienia UJ).

Ukazała się również pierwsza publikacja z nową afiliacją!

 

31 sierpnia 2017

Doktorantka naszego Zespołu, Joanna Grudzień, otrzymała nagrodę za prezentację posterową podczas konferencji 19th International Conference-School Advanced Materials and Technologies w Palandze (Litwa).

Serdecznie gratulujemy!

 

31 lipca 2017

W okresie od stycznia do lipca 2017 doktorantka naszego Zespołu, Karolina Syrek, odbyła półroczny staż badawczy w ramach grantu ETIUDA 4, w grupie prof. Joaquina Rodriguez-Lopeza (University of Illinois at Urbana-Champaign). W trakcie pobytu Karolina badała zsyntetyzowane przez siebie nanostrukturalne elektrody tlenkowe przy użyciu elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) oraz skaningowej mikroskopii elektrochemicznej (SECM).

 

20 czerwca 2017

Doktorantki naszego Zespołu, Anna Brudzisz i Krystyna Mika, otrzymały nagrody za prezentacje posterowe podczas odbywającego się w dn. 19-20 czerwca w Łodzi Doktoranckiego Sympozjum Nanotechnologii “NanoMat”.

Serdecznie gratulujemy!

 

19 maja 2017

Gościł u nas dr Lifeng Liu z International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) Braga, Portugalia, który w ramach Seminarium im. Mariana Smoluchowskiego wygłosił wykład pt. Nanomaterials for Energy Storage, Conversion and Sensing.

 

15 maja 2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Opus 12 oraz Preludium 12. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazły się 2 nasze projekty:

Projekt OPUS 12 - Nanostrukturalne anodowe TiO2 i WO3 modyfikowane/domieszkowane tlenkami metali przejściowych jako fotoanody do zastosowań elektrokatalitycznych i sensorycznych (kierownik - G. Sulka) będzie realizowany w naszym Zespole w latach 2017–2020.

Projekt PRELUDIUM 12 - Modyfikowane warstwy anodowego tlenku cyny o złożonej budowie wewnętrznej jako obiecujące fotoanody do fotoelektrochemicznego rozkładu wody (kierownik - K. Gawlak) również będzie realizowany w latach 2017–2020.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.